VAR1:=(CLOSE-LLV(LOW,36))/(HHV(HIGH,36)-LLV(LOW,36))*100;
VAR2:=SMA(VAR1,3,1);
VAR3:=SMA(VAR2,3,1);
VAR4:=SMA(VAR3,3,1);
VAR5:=CROSS(VAR3,VAR4) AND VAR3<20;
抄底:FILTER(VAR5,10)=1;